Kontakt

Ukoliko želite da se pridružite ovoj inicijativi, pošaljite svoje ime i prezime, nastavno ili naučno zvanje i afilijaciju na email adresu univerzitetskapodrska@gmail.com

Molimo vas da, prilikom slanja, koristite zvanične akademske e-mail adrese.