Inicijativa studenata FON-a za podršku građanskih protesta – #NiFONovciNeĆute

Mi – dole potpisani studenti Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, kao budući ili već potvrđeni akademski građani, ovim putem želimo da pružimo podršku aktuelnim građanskim protestima u Beogradu i drugim gradovima Srbije. Odlučni da se zajedno sa slobodnim građanima i građankama borimo protiv nasilja, urušavanja demokratije i ukidanja osnovnih društvenih prava i sloboda, želimo da stanemo u odbranu časti svog fakulteta i pokažemo da NI FONOVCI NE ĆUTE.

Svesni pritisaka i zastrašivanja sa kojima su suočeni svi zaposleni u državnim institucijama, kao i profesori fakulteta, ne isključujući pritom Fakultet organizacionih nauka, pružamo podršku delu akademske zajednice koji se već priključio građanima, a posebno hrabrim pojedincima sa našeg fakulteta. Smatramo da je obaveza svakog odgovornog građanina, a naročito akademskog, da stane uz svoje sugrađane i svojim primerom ohrabri ostatak društva da se suprotstavi kršenju zakona. U težnji da pobedimo ćutanje i apatiju i da se svojim doprinosom priključimo akademskoj zajednici koja pruža podršku građanima, ovim putem želimo da podstaknemo nastavni kadar Fakulteta organizacionih nauka i svoje profesore da nam se u tom cilju pridruže.

Kao inženjeri specijalizovani za formulaciju, izgradnju i unapređivanje sistema, nismo naučeni da probleme negiramo i taložimo, već da je takvo ponašanje dugoročno štetno. Učeni smo da se sa problemima odlučno suočavamo i to u budućnosti moramo pokazati. Prvi korak ka svakom rešenju jeste priznavanje problema, te je tako vreme da priznamo da smo svojim višegodišnjim ćutanjem i drugim postupcima ugrozili ne samo vladavinu prava, već i ugled našeg fakulteta, a MALIM pojedincima omogućili da ovu državu vode u pravcu sopstvenih interesa.

Mi, mladi, imamo glavnu ulogu u izgradnji društva u kakvom želimo da živimo, radimo i zasnivamo porodice. Moramo da preuzmemo ličnu odgovornost za izgradnju društvenog sistema koji nijedan pojedinac neće moći da privatizuje i uruši jer znamo da svaka funkcionalna celina zavisi od svih svojih sastavnih delova. Mi smo deo društva, a društvo zavisi i od nas.

Drage kolege, #PočeloJe i više nema nazad!

Studenti Fakulteta organizacionih nauka